LĂN 2 TRỤC

  • LĂN 2 TRỤC

    Công ty TNHH Hồng Phú

    Ngành nghề kinh doanh
    Xây Dựng – Máy Móc và Thiết Bị Xây Dựng
    Hàn – Máy Hàn, Vật Tư Hàn Và Thiết Bị Hàn
    Điện – Thiết Bị Điện và Dụng Cụ Điện

    Địa chỉ: 146 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
    Điện Thoại: (84-511) 3764845. Fax : (84-511) 3764663 – Di động : 0905102388 (Ms Bông)
    Email : hongphu146@vnn.vn

    Đọc tiếp
    Quick View